Tạp chí Khoa học và Tổ Quốc
Số 14 - 20 tháng 7, 2004

Nh́n ra nước ngoài

THÁI LAN TR̀ HOĂN KẾ HOẠCH XÂY DỰNG
NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN

Đinh Ngọc Quang

Theo ông Nophdol Salisdisouk, Vụ phó Vụ Phát triển hệ thống phát điện của Cơ quan Điện lực Thái Lan (EGAT- Electricity Generating Authority of Thailand), th́ từ năm 1994, chính quyền đă ngừng việc xem xét thực hiện kế hoạch mà theo đó 2 trong số 6 tổ máy phát điện hạt nhân công suất 1000 MW sẽ được xây dựng xong vào năm 2006. EGAT cũng ngừng việc thực hiện Dự án điện hạt nhân ít nhất cho tới năm 2011, khiến cho khả năng triển khai một dự án như vậy càng trở nên xa vời.

Ông nhấn mạnh rằng sự kiện công chúng chưa chấp nhận việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân là nguyên nhân khiến cho EGAT tŕ hoăn kế hoạch. Nhưng ông cho biết rằng dự án có thể không hoàn toàn bị từ bỏ và EGAT sẽ tiếp tục nghiên cứu các vấn đề khác nhau để sao cho “khi tới thời điểm công chúng chấp nhận” th́ Dự án sẽ được phát động lại. Theo ông Partin Palanaporn, phó thống đốc Cơ quan Dầu mỏ Thái Lan (PTT - Petroleum Authority of Thailand), an toàn hạt nhân vấn đề công chúng lo ngại nhất, và giá thành đầu tư cực kỳ cao (extremely high investment cost) của các cơ sở hạt nhân đă làm cho Dự án không khả thi về khía cạnh tài chính. Giá thành xây dựng một nhà máy điện hạt nhân khoảng 2000 USD/kW, so với 650 US D/kW đối với nhà máy nhiệt điện chạy khí thiên nhiên (số liệu của Bangkok Post).

Tiến sĩ Piyasavasti Amranand, Phó Tổng Thư kư của Văn pḥng Chính sách Năng lượng Quốc gia (NEPO) cho biết Chính phủ đă hoăn lại việc xem xét thực hiện Dự án điện hạt nhân với lư do c̣n thiếu quá nhiều thông tin để đi tới quyết định. Với tư cách là một trong những người lập kế hoạch năng lượng quốc gia chủ chốt, ông cũng cho biết năng lượng hạt nhân giữ vị trí ưu tiên thấp trong kế hoạch năng lượng ngắn hạn. “Hiện đang có nhiều sự lựa chọn dạng năng lượng thích hợp hơn đối với việc đáp ứng nhu cầu điện năng gia tăng nhanh chóng của đất nước”, ông nói. “Tại sao chúng ta không hướng tới việc nhập khẩu than và LNG (khí thiên nhiên hoá lỏng)? Hơn nữa, khí thiên nhiên ở Vịnh Thái Lan sẽ thích hợp để làm nhiên liệu cho nhà máy điện. Thêm vào đó, có một nguồn cung cấp điện tiềm tàng cho Thái Lan đang tăng lên từ các dự án thuỷ điện ở Lào, và nguồn thuỷ điện tiềm tàng của Mianma nữa”.

Ngân hàng Thế giới (WB) đă khuyến cáo Thái Lan nên từ bỏ Dự án nhà máy điện hạt nhân - một sự lựa chọn đắt đỏ, và khuyên Thái Lan hướng tới sử dụng khí thiên nhiên, đặc biệt là nên nhập khẩu khí thiên nhiên hoá lỏng. Năng lượng hạt nhân chỉ nên được xem như sự lựa chọn cuối cùng.

Đinh Ngọc Quang
(Theo Bangkok Post 2/6/2004)